Нашите услуги за натрупване по Меси

Фирма за извозване на отпадъци „Извозва.БГ“ предлага качествени и евтини услуги за изхвърляне и извозване на отпадъци от имот след натрупване по Меси. Работи се събота, неделя и на официалните празници. Всичко става бързо и евтино за почистване, а нашите момчета за тежката и мръсна работа са млади и силни.

Трансформирайте имот след натрупване по Меси

Какво правим за имот след натрупване по Меси

  1. Изнасяне на отпадъците. Всички боклуци се събират в здрави чували и се изнасят пеша, дори от висок етаж.
  2. Товарим камиона. Отпадъците се товарят в камион за боклук и се транспортират до депо.
  3. Демонтаж на мебели. Ако има мебели, те се демонтират на място и се товарят в камиона.
  4. Дезинфекция на помещението. Използват се препарати с бактерицидно, туберкулоцидно и вирусоцидно действие.
  5. Почистване на биологични отпадъци. Събират се фекалии и други биологични отпадъци в капсули за опасни отпадъци.

Как се извършва услугата за имот след натрупване по Меси

Изнасяне на отпадъците .Нашата фирма за имот след натрупване по Меси започва със събирането на всички дребни отпадъци в здрави чували. Изнасят се на гръб от висок етаж, ако е необходимо. Работи се бързо и ефективно.

Товарим камиона. След като отпадъците са събрани, те се товарят в камион за боклук. Товаренето става бързо, без да се губи време. Камионът се изпраща до депо за депониране на отпадъците.

Демонтаж на мебели. Мебелите в имота се демонтират на място. Всичко става внимателно, за да не се повреди нещо по време на работа. Мебелите се товарят в камион за боклук и се транспортират до депо.

Дезинфекция на помещението. Дезинфекцията се извършва с професионални препарати, които имат бактерицидно, туберкулоцидно и вирусоцидно действие. Това се прави преди, по време и след работата, за да се осигури чистота.

Почистване на биологични отпадъци. Ако в имота има фекалии или други биологични отпадъци, те се събират и поставят в капсули за опасни отпадъци. Също се извършва дезинфекция на мястото. Това гарантира безопасността на всички.

Защо да се доверите на фирма за имот след натрупване по Меси

Фирмата ни за извозване на отпадъци предлага бързи и евтино почистване за всеки имот след натрупване по Меси или Диоген. Работи се без прекъсване, дори и на празници. Младите и силни момчета за тежката и мръсна работа са готови да се справят с всяко предизвикателство. Цените за всички услуги са изгодни.

Предимства на нашите услуги

  • Бързина и ефективност. Работи се бързо, без да се губи време.
  • Евтини цени. Всичко се предлага на изгодни цени.
  • Работа по всяко време. Дейностите се извършват събота, неделя и на празници.
  • Професионализъм. Всички услуги се извършват с професионални препарати и оборудване.
  • Млади и силни момчета. Тежката и мръсна работа се извършва от млади и силни момчета.

Как да се възползвате от услугите

За да се възползвате от услугите на фирмата ни за извозване на отпадъци, просто обадете ни се по телефона. Няма значение дали е делник или празник, работи се винаги. Услугите са бързи и евтини.

Телефонът за контакти с нас е 0898 91 81 81. Работи се в София и областта.

Често задавани въпроси

Как се извършва почистването на имот след натрупване от Меси?

Започва се със събиране на всички боклуци в здрави чували. Младите и силни момчета ги изнасят пеша от висок етаж, ако е необходимо. След това товарим камиона с отпадъците и ги извозваме до депо. Демонтираме всички стари мебели и ги товарим заедно с боклуците. Накрая се прави дезинфекция с препарати с бактерицидно действие.

Какви мерки се взимат за безопасност при почистване на имот след натрупване по Меси?

При почистване се използват професионални препарати с бактерицидно действие. Всички биологични отпадъци се събират в специални капсули за опасни отпадъци. Работниците носят защитни облекла и ръкавици. Почистването включва и дезинфекция на помещението, за да се премахнат всички опасни бактерии. Накрая се прави финална дезинфекция, за да се осигури безопасност.

Какво включва услугата за имот след натрупване по Меси?

Услугата включва събиране на боклуците в здрави чували и изнасянето им пеша от висок етаж. Товарим камиона с отпадъците и ги транспортираме до депо. Демонтираме всички стари мебели и ги изхвърляме. Извършва се дезинфекция на помещението с професионални препарати. Почистването обхваща и събиране на фекалии и други биологични отпадъци в капсули за опасни отпадъци.